pasikiuksėti

pasikiuksėti
pasikiuksė́ti, pasìkiuksi, -ė́jo pasikūkčioti: Pasikiuksė́dama tai verkė mergelė JD1128. \ kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atkiuksėti — atkiuksėti, àtkiuksi, ėjo intr. ateiti iš lėto: Ir senis iš miestelio atkiuksėjo Rk. kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiuksėti — kiuksėti, kiùksi, ėjo 1. intr. žagsėti: Kūdikis kiùksi (žegsi) J. Ko tu čia kiuksì? Gerk vandenio, tai pereis Alk. Valgant negalima kiuksėti, labai nedailu Žvr. Turbūt kas minavoja, kad pradedu kiuksėti Vv. Višta kiùksi, šuva sprangsi, jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusikiuksėti — nusikiuksėti, nusìkiuksi, ėjo Jnšk kvapą gaudant numirti. kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”